~
Termeni și Condiții Shiro Massage
Politica de confidenţialitate Politica privind cookies
Ultima actualizare: 14 Iunie 2019
Utilizarea paginii web, a aplicației și serviciilor noastre se supune acestor termeni și condiții, precum şi altor termeni și politici suplimentare, la care se face referire în continuare („Termenii noștri").
Introducere
Vă mulțumim că ați ales Shiro Massage, un loc perfect pentru a rezerva servicii profesionale cu prestare la domiciliu, hotelul sau biroul Dvs.
Acești termeni și condiții de prestare servicii, precum şi alţi termenii și politici la care se referă în continuare (Termenii noștri) constituie un contract obligatoriu din punct de vedere juridic între Dvs. și Shiro Massage & Spa SRL („Shiro Massage", „noi" sau „al nostru"). Shiro Massage este o societate cu răspundere limitată, înregistrată în Republica Moldova, sub numărul Nr. 393391, al cărei sediu social este situat la următoarea adresă: mun. Chisinau, or. Codru, str. Tadeus Malinovschi, 16.
UTILIZAREA PAGINII WEB ŞI A APLICAŢIEI NOASTRE
Termenii noștri reglementează utilizarea paginii noastre web („pagina web"), precum și a aplicației noastre („aplicația noastră") și a serviciilor prestate. Utilizând pagina noastră web, aplicația sau serviciile noastre, sunteți de acord să respectați Termenii noștri.
Vă rugăm să citiți cu atenție și în detaliu Termenii noștri. Dacă nu acceptați Termenii noștri, nu trebuie să efectuați nicio rezervare prin Shiro Massage a niciunui serviciu profesional sau să cumpărați produse prin intermediul Shiro Massage.
DATE CU CARACTER PERSONAL
Pentru a furniza Servicii, am putea avea nevoie să colectăm datele Dvs. personale. Înainte de a face o rezervare sau de a cumpăra prin intermediul companiei noastre, vă rugăm să citiți politica de confidențialitate disponibilă aici (Politica de confidenţialitate).
TERMENI CONSUMATOR
În baza Regulamentelor privind contractele încheiate de consumatori (Informare, anulare și taxe suplimentare), se prevede ca Shiro Massage să vă ofere anumite informații-cheie pentru a institui un contract obligatoriu din punct de vedere juridic între Dvs. și noi. Aceste informații sunt prezentate mai jos și pot fi accesate, de asemenea, prin intermediul unor linkuri incluse în e-mailurile pe care vi le vom trimite pentru a confirma orice rezervare efectuată prin intermediul companiei noastre cu privire la serviciile unui profesionist independent sau pentru a confirma orice achiziție a unui produs.
UTILIZARE ELIGIBILĂ
Confirmați că aveţi vârsta legală pentru a accesa și a utiliza pagina web, aplicația și/sau serviciile noastre și dispuneţi de capacitatea juridică de a accepta Termenii noștri. Nu sunteți eligibil să utilizați serviciile noastre dacă aveţi sub 18 ani. Termenii noștri se aplică doar persoanelor fizice. Pentru orice rezervări sau achiziții din partea unor companii, contactați-ne la support@shiromassage.md sau la numărul de telefon 062196888.
SERVICIILE NOASTRE
Shiro Massage oferă un serviciu de rezervare și cumpărare (Servicii). Serviciile vă permit să rezervați o serie de servicii profesionale (Servicii profesionale), prestate în fiecare caz de către profesioniști independenți (Profesioniști independenți), și să cumpăraţi bunuri conexe („Produse"), furnizate în fiecare caz de către distribuitori independenți („Distribuitor"). La furnizarea Serviciilor, Shiro Massage acționează în calitate de agent al profesioniștilor independenți și/sau al distribuitorilor. Shiro Massage nu poartă nicio răspundere pentru serviciile profesionale sau produsele pe care le rezervați sau cumpărați prin intermediul companiei noastre: suntem pur și simplu implicați în procesul de rezervare și/sau achiziţie, precum și în furnizarea unor servicii auxiliare (inclusiv un serviciu de rezervare prin telefon), după cum se explică mai jos.
Serviciile pe care le oferim vă permit să efectuaţi căutări prin intermediul paginii noastre web și să cumpărați servicii profesionale și/sau produse de la o serie de profesioniști independenți și/sau distribuitori. Oferindu-vă posibilitatea de a cumpăra servicii profesionale și/sau produse prin intermediul paginii noastre web, acționăm în calitate de agent comercial al acelor profesioniști independenți și/sau al distribuitorilor. Ca parte a serviciilor, oferim şi o serie de servicii auxiliare, cum ar fi asistență în caz de probleme în relații cu clienții (iarăşi în calitate de agent pentru profesioniștii independenți și/sau distribuitori).
Cu toate acestea, după cum s-a menționat mai sus, contractul de achiziționare a serviciilor profesionale și/sau produselor este încheiat între Dvs. și profesionistul independent și/sau distribuitor. Aceasta înseamnă că profesionistul independent sau distribuitorul (şi nu noi) este cel responsabil din punct de vedere juridic pentru furnizarea serviciului profesional și/sau a produsului către Dvs. Totuşi, Shiro Massage poartă răspundere pentru obligațiile sale față de Dvs., în conformitate cu Termenii noștri, care sunt obligatorii din punct de vedere juridic. Dacă aveți întrebări, plângeri sau cereri de rambursare, ne puteţi contacta direct la support@shiromassage.md sau la numărul de telefon 062196888. Shiro Massage rămâne a fi punctul de contact pentru Dvs. cu privire la orice întrebări legate de serviciul clienți.
Shiro Massage va furniza, la solicitare, servicii de intermediere între Dvs. și un profesionist independent și/sau un distribuitor în legătură cu serviciul clienți sau rezolvarea oricăror litigii.
CONTRACTE PRIVIND SERVICII PROFESIONALE ŞI/SAU PRODUSE
SERVICII PROFESIONALE
Atunci când sunt rezervate prin intermediul companiei noastre, serviciile profesionale de care beneficiaţi vor fi supuse termenilor și condițiilor profesionistului independent (Termeni ai profesionistului independent). Atunci când veţi efectua o rezervare prin intermediul nostru, vi se vor furniza termenii profesionistului independent și va trebui să confirmați acceptarea acestor termeni. Shiro Massage nu este parte la termenii profesionistului independent: acești termeni vor fi obligatorii doar pentru Dvs. și profesionistul independent care vă prestează serviciul profesional.
PRODUSE
Când achiziționați un produs prin intermediul nostru, îl veți cumpăra direct de la distribuitorul relevant (nu de la noi), iar relația contractuală în legătură cu vânzarea va fi încheiată doar între Dvs. și distribuitor. Noi nu vom fi parte la acest contract. Distribuitorul relevant va fi responsabil pentru vânzarea, livrarea și alte servicii post-vânzare, iar rolul nostru este limitat la cel de agent comercial ce va încheia vânzarea prin acceptarea comenzii Dvs. și colectarea sau organizarea colectării plății Dvs. în numele distribuitorului.
Primirea plăţii integrale de la Dvs. va duce la plata datoriilor către distribuitorul relevant în legătură cu comanda respectivă. Deși vă putem ajuta cu privire la anumite aspecte practice în numele distribuitorului relevant, nu avem obligații contractuale față de Dvs., iar Dvs. nu dispuneţi de niciun drept contractual în privinţa noastră în legătură cu orice produs vândut prin intermediul nostru de către un distribuitor.
PROCESUL DE REZERVARE ŞI ACHIZIŢIE
REZERVAREA DE SERVICII PROFESIONALE
Puteți efectua o rezervare prin intermediul paginii web sau a aplicației noastre, alegând sau nu un profesionist independent anume sau care o sa va fie oferit de compania noastra in functie de disponibilitate.
Puteți face o rezervare doar cu până la doua săptămâni în avans.
În momentul rezervării pot fi solicitate detaliile Dvs. de plată, iar plata va fi colectată atunci când efectuați o rezervare sau puteti alege optiunea „Platesc mai tarziu" si veti achita la sosirea terapeutului in locatia Dvs.
Urmează să achitaţi integral taxa de tratare în momentul rezervării prin intermediul nostru a serviciului profesional prestat de către profesionistul independent. Detalii privind prețurile sunt furnizate mai jos.
Taxa de tratare aparține profesionistului independent care prestează serviciul profesional. Shiro Massage, în calitate de agent al profesionistului independent, colectează sau organizează astfel ca o terță parte să colecteze de la Dvs. în numele nostru taxa de tratare. La primirea taxei de tratare integrale, vi se anulează datoria faţă de terapeutul relevant în legătură cu care s-a efectuat rezervarea respectivă.
Suntem desemnaţi de către profesioniști independenți să încheiem rezervări în numele acestora în calitate de agent comercial. După ce acceptăm rezervarea Dvs. în numele profesioniștilor independenți, va vom transmite prin e-mail o confirmare privind programarea Dvs.
Efectuând o rezervare, sunteți responsabil pentru următoarele:
• Plata integrală a taxei de tratare aplicabile;
• Veţi asigura accesul profesionistului independent la sediul Dvs., care, în orice caz, trebuie să reprezinte un spațiu corespunzător în care să poată fi efectuat serviciul profesional, cu toate facilitățile corespunzătoare (inclusiv iluminat și încălzire adecvate); și
• Veţi asigura sănătatea și siguranța profesioniștilor independenți în timp ce aceştia se vor afla la sediul Dvs.
PLATĂ
Toate taxele de tratare și/sau taxele legate de produs se plătesc prin intermediul paginii noastre web, al aplicației noastre sau prin telefon. Colectăm sau organizăm colectarea plății taxelor de tratament în numele profesioniștilor independenți și a taxelor legate de produs în numele distribuitorului. În fiecare caz, primirea plății de la Dvs. de către noi, în calitate de agent al distribuitorului sau profesioniștilor independenți, vă eliberează de datoria față de distribuitor sau profesionistul independent respectiv în valoarea sumei achitate.
Vom face tot posibilul în mod rezonabil pentru a asigura că toate informațiile pe care ni le furnizați când efectuaţi plăţi pentru serviciul profesional și/sau produs(e) sunt securizate, utilizând un mecanism de plată securizat criptat. Cu toate acestea, în absența neglijenței din partea Shiro Massage, nu vom purta răspundere juridică față de Dvs. pentru orice pierdere pe care ați putea-o suferi dacă o terță parte obține acces neautorizat la orice informație pe care ne-o puteți oferi în orice moment.
Toate plățile prin carte de credit sau de debit trebuie să fie autorizate de emitentul acesteia. De asemenea, este posibil să recurgem la pași suplimentari de asigurare a securităţii prin Verified by Visa, după caz.
Efectuând o rezervare sau o achiziție, sunteți de acord să furnizați informații complete, corecte și adevărate, inclusiv, dar fără a se limita la, informațiile de facturare și de plată.
PREŢURI
SERVICII PROFESIONALE
Prețul serviciilor profesionale (fiecare aparte „preț de tratare" și în colectiv „prețuri de tratare") variază în funcție de tipul și durata serviciului profesional pe care îl rezervați și de locația pe care o desemnaţi pentru prestarea serviciului profesional ce va fi furnizat de către profesioniștii independenți („locaţie desemnată"). Prețul de tratare este stabilit periodic, iar prețul de tratare pe care urmează să-l achitaţi pentru un anumit serviciu profesional (fiecare în parte „taxă de tratare" și colectiv „taxe de tratare") va fi determinat în funcție de prețurile de tratare în vigoare la data când este rezervat serviciul profesional.
Detalii complete privind prețurile de tratare sunt prezentate pe pagina noastra web www.shiromassage.md și în aplicația noastră. Prețul de tratare poate fi modificat în orice moment, dar aceste modificări nu vor afecta rezervările deja efectuate.

RESPONSABILITĂŢILE DVS.
Pe lângă responsabilitățile susmenționate, ţine de responsabilitatea Dvs. să furnizați informații complete și exacte în momentul rezervării sau cumpărării. În cazul în care informațiile furnizate nu sunt complete și exacte, solicitarea Dvs. de rezervare poate fi respinsă sau chiar anulată, profesioniștii independenți neputând furniza serviciul profesional, după cum s-a solicitat sau distribuitorul neputând furniza produsul. O astfel de situaţie poate duce şi la pierderea sau livrarea incorectă a confirmării rezervării sau a confirmării comenzilor.
ANULĂRI ŞI RESTITUIRI
SERVICII PROFESIONALE
Cunoașteți că nu aveți niciun drept statutar să anulaţi o rezervare făcută pentru un serviciu profesional. Cu toate acestea, aveți dreptul contractual de a anula orice rezervare pe care ați făcut-o cu un profesionist independent prin intermediul nostru în următoarele condiții și în termenii descrişi.
Cu condiția ca anularea să nu fie efectuată târziu sau prea târziu (după cum se descrie mai jos), dacă vă schimbați opinia cu privire la rezervarea făcută înainte de ora de începere a programării convenite la rezervare („ora de programare"), atunci profesionistul independent poate fi dispus să trateze rezervarea Dvs. ca anulată (fără a solicita plata integrală sau parțială a taxei de tratare aplicabile și fără a percepe vreo taxă de anulare), dacă anulați rezervarea prin intermediul paginii noastre web sau prin intermediul aplicației noastre sau prin serviciul de rezervare prin telefon (la numărul 062196888):
• cu cel puțin douăzeci și patru (24) de ore înainte de ora de programare; sau
• dacă timpul de programare se încadrează în douăzeci și patru (24) de ore din momentul rezervării, în termen de zece (10) minute de la confirmarea faptului că doriți să efectuați o rezervare („perioada de grație").
Dacă anularea rezervării are loc:
• în termen de douăzeci și patru (24) de ore de la ora de programare; sau
• după scurgerea perioadei de grație,
cu excepția cazului când anularea reprezintă o anulare foarte târzie (după cum se descrie mai jos), avem dreptul să reţinem (sau să percepem, după caz) treizeci la sută (30%) din taxa de tratare aplicabilă, deoarece anularea Dvs. este una târzie.
Cu toate acestea, în cazul în care anularea unei rezervări intervine în termen de două (2) ore de la ora de programare și, dacă este cazul, perioada de grație s-a scurs, profesionistul independent are dreptul să rețină (sau să perceapă, după caz) o sută procente (100%) din taxa de tratare aplicabilă, deoarece anularea reprezintă o anulare foarte târzie.
De asemenea, se va percepe întreaga taxă de tratare dacă:
• Anulați o rezervare în alte condiţii decât cele permise mai sus;
• Încercați să anulați o rezervare în timpul orei de programare sau după aceasta; sau
• Nu reuşiţi să vă prezentaţi la o rezervare la ora de programare și/sau la locaţia desemnată.
Se plătește o taxă de anulare pentru a compensa profesionistul independent, deoarece nu este rezonabil să se aștepte ca profesionistul independent să poată furniza un serviciu profesionist în baza unei alte rezervări în cazul în care anulați rezervarea cu o notificare scurtă sau fără notificare.
Se poate renunța la taxele de anulare, la discreția noastră absolută, în cazul în care nu ați reușit să anulați o rezervare fără a suporta taxa de anulare din motive reale ce nu se aflau sub controlul Dvs. În cazul în care renunţăm la taxele de anulare, acționăm ca agent al profesionistului independent care este principalul furnizor al serviciului profesional.
PRELUNGIRI ŞI ÎNTÂRZIERI
Dacă doriți să prelungiți perioada rezervată unui serviciu profesional, profesionistul independent se va strădui să vă îndeplinească solicitarea. Acest lucru este condiționat de disponibilitatea profesionistului independent și se supune unei taxe suplimentare pentru timpul prelungit, calculate în conformitate cu prețurile de tratare (fiecare în parte „taxă pentru timp suplimentar" și, colectiv, „taxe pentru timp suplimentar").
Dacă sunteți în întârziere cu mai mult de 10 minute și nu puteți începe serviciul profesional în locaţia desemnată la ora de programare, atunci, cu excepția cazului în care profesionistul independent este de acord cu contrariul (lucru integral la discreția profesionistului independent):
• Profesionistul independent are dreptul să încheie serviciul profesional la momentul convenit la efectuarea rezervării, fără a face nicio ajustare a prețului de tratare pentru a reflecta timpul redus al serviciului profesional; sau
• Dacă Dvs. și profesionistul independent sunteți de acord să continuați serviciul profesionist pentru timpul alocat integral, indiferent de întârziere, atunci sunteți obligat să plătiți înainte de prestarea serviciului profesional respectiv o taxă suplimentară, calculată la rata stabilită în conformitate cu preţurile de tratare pentru timp suplimentar.
Vom colecta taxele pentru timp suplimentar în calitate de agent al profesioniștilor independenți.
SHIRO MASSAGE ACŢIONEAZĂ DOAR CA PREZENTATOR
Serviciile permit celor care caută servicii profesionale să-și facă programări cu profesioniști independenți care doresc să ofere astfel de servicii profesionale. Shiro Massage evaluează profesioniștii independenți care doresc să furnizeze servicii profesionale, însă noi nu garantăm și nu facem nicio declarație cu privire la fiabilitatea, calitatea sau conformitatea profesioniștilor independenți. Este o chestiune ce ţine de competenţa Dvs. În consecință, recunoașteți și sunteți de acord că Shiro Massage nu are nicio obligație să efectueze controale de fond în legătură cu oricare profesionist independent și nu are nicio obligație în ceea ce privește serviciile pe care le pot furniza aceştia.
Când interacționați cu orice profesionist independent, trebuie să fiţi precaut și să daţi dovadă de bun simț pentru a vă proteja siguranța personală, informaţiile și bunurile, la fel cum ați proceda atunci când aţi interacționa cu alte persoane care nu vă sunt cunoscute.
CODURI PROMOŢIONALE ŞI DE RECOMANDARE
Periodic putem crea și oferi coduri promoționale și coduri de recomandare (împreună „coduri") ce pot fi folosite la achiziția serviciilor profesionale sau a produselor. Aceste coduri vor fi valabile doar pe perioada de timp indicată pe acestea sau împreună cu acestea.
Codurile nu au valoare în numerar. Codurile:
(1) pot fi utilizate doar în scopuri personale și necomerciale. Puteți partaja codul Dvs. unic cu conexiunile personale prin intermediul rețelelor sociale, unde sunteți proprietarul principal al conținutului. Codurile nu pot fi duplicate, vândute, transferate, distribuite sau puse la dispoziția altor persoane online (inclusiv prin intermediul paginilor web publice, cum ar fi site-uri cu achiziţie prin vouchere) sau prin alte mijloace;
(2) nu pot fi promovate în niciun fel, nici prin intermediul unui motor de căutare;
(3) nu pot fi schimbate în numerar;
(4) pot fi utilizate doar o singură dată, o persoană putând utiliza doar un singur cod; și
(5) pot face obiectul unor termeni specifici pe care-i vom pune la dispoziția Dvs. și trebuie utilizate doar în conformitate cu acești termeni.
În plus, putem emite periodic coduri de recomandare pentru a vă permite să recomandaţi serviciile prietenilor și familiei. Acestea pot reduce taxa de tratare („coduri de recomandare"). Codurile de recomandare vor fi limitate la 20 de recomandări per utilizator. Dacă doriți să utilizați în continuare codul de recomandare pentru mai mult de 20 de recomandări, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail la support@shiromassage.md, iar noi putem extinde utilizarea codului de recomandare relevant (dar nu suntem obligați să o facem).
Reducerile nu pot fi utilizate împreună cu alte oferte sau reduceri.
UTILIZARE INTERZISĂ
Serviciile sunt destinate uzului personal și necomercial și trebuie utilizate doar pentru a solicita sau a face rezervări pentru servicii profesionale și/sau pentru a cumpăra produse, după cum se descrie mai sus. Nu trebuie să utilizați pagina noastră web, aplicația sau serviciile noastre pentru a face oricare dintre următoarele acţiuni (fiecare dintre acestea fiind strict interzisă):
• să adoptaţi orice comportament inadecvat, inclusiv, dar fără a se limita la, observații ilicite sau sugestiv sexuale, avansuri sexuale, consum de droguri, consum excesiv de alcool și/sau alt comportament inadecvat;
• să restricționați sau să împiedicați orice alt utilizator să utilizeze și să beneficieze de servicii;
• să încălcaţi drepturile de confidențialitate, drepturile de proprietate sau alte drepturi civile ale oricărei persoane;
• să hărțuiţi, să abuzaţi, să amenințaţi sau să nu respectaţi sau să încălcaţi drepturile profesioniștilor independenți, Shiro Massage (inclusiv a angajaților și personalului său) sau ale altor persoane;
• să obţineţi, să căutaţi date sau să colectaţi în oricare alt mod informații despre alte persoane, inclusiv adrese de e-mail, fără consimțământul acestora;
• să folosiți tehnologii sau alte mijloace pentru a accesa rețeaua noastră de calculatoare, conținut neautorizat sau spații ne-publice;
• să introduceți sau să încercați să introduceți viruși sau alte coduri, fișiere sau programe dăunătoare, ce întrerup sau limitează în alt mod funcționalitatea serviciului, paginii noastre web sau a aplicaţiei noastre sau pot afecta, dezactiva sau împiedica în alt mod activitatea serverelor sau rețelelor noastre sau să încercați să faceți ceva similar; sau
• să adoptaţi sau să încurajați pe alţii să dea dovadă de comportamente penale sau ilegale sau să încalce Termenii noștri, inclusiv prin utilizarea necorespunzătoare a serviciilor în scopuri ilegale sau neautorizate.
Sunteți de acord să nu încălcați Termenii noștri în niciun fel ce ar putea duce, printre altele, la rezilierea sau suspendarea accesului Dvs. la servicii.
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SHIRO MASSAGE, sigla Shiro Massage, marca și toate celelalte drepturi de proprietate intelectuală, mărcile comerciale, mărcile de servicii, elemente grafice și logo-urile, folosite în legătură cu pagina web, aplicația sau serviciile (fie ele înregistrate sau nu) ne aparțin nouă sau licențiatorilor noştri (după caz) și sunt protejate de legea privind proprietatea intelectuală. Nimic din Termenii noștri nu vă oferă niciun drept asupra paginii web, aplicației sau serviciilor sau conținutului acestora. Toate drepturile sunt rezervate.
DECLARAŢIE DE DECLINARE A RESPONSABILITĂŢII
După cum s-a menționat mai sus, prezentăm persoanelor în căutare de servicii profesionale profesioniști independenți care doresc să furnizeze astfel de servicii profesionale. Nu suntem responsabili sau nu purtăm răspundere pentru îndeplinirea oricărei rezervări sau activitatea profesioniștilor independenți. Conştientizaţi și sunteți de acord că nu suntem responsabili pentru soluționarea oricăror pretenții pe care le aveți în legătură cu orice profesionist independent sau cu orice alte servicii profesionale, totuși încercăm să oferim asistență, oferind serviciile intermediare în legătură cu soluționarea litigiilor și a plângerilor, după cum s-a menționat mai sus.
SERVICIILE NOASTRE SUNT PREVĂZUTE DOAR ÎN SCOPURI DE INFORMARE
Conținutul paginii noastre web și al aplicației noastre, care este disponibil ca parte a serviciilor, este furnizat doar în scopuri generale de informare. Nimic din conținutul de pe pagina noastră web, aplicația noastră sau comunicat în orice alt mod ca parte a serviciilor nu constituie sau nu este menit să constituie o sugestie, opinie sau îndrumare de orice gen. Nu suntem un furnizor de asistență medicală și nici nu oferim consultanță medicală sau tratament medical. Referințele de pe pagina noastră web, din aplicația noastră și din alte părți cu privire la „tratament" și „terapie" sau orice termeni similari nu se referă la tratament medical sau terapie medicală. Informațiile prezentate pe pagina web, în aplicația noastră și altfel ca parte a serviciilor nu sunt destinate să diagnosticheze probleme de sănătate sau să înlocuiască asistența medicală profesională. În cazul în care aveți o problemă de ordin medical, ar trebui să consultați întotdeauna un specialist medical calificat.
NU PUTEM OFERI GARANŢII CU PRIVIRE LA PAGINA NOASTRĂ WEB, APLICAŢIA NOASTRĂ SAU SERVICII
Nu acordăm nicio garanție că pagina noastră web, aplicația noastră sau orice alt aspect al serviciilor vi se potriveşte pentru utilizare lipsită de erori, în timp util, fiabilă, complet securizată, fără viruşi sau disponibilă. Nu garantăm rezultate concrete în urma utilizării paginii noastre web, a aplicației noastre sau a oricărui alt aspect al serviciilor.
Nimic din Termenii noștri nu va exclude sau nu va limita nicio garanție prevăzută de lege, ce ar fi ilegal de a exclude sau de a limita și nimic din Termenii noștri nu va exclude sau limita răspunderea noastră în ceea ce privește: decesul sau vătămarea corporală cauzată de neglijența Shiro Massage, fraudă sau denaturare frauduloasă prin intermediul Shiro Massage sau orice chestiune ce ar fi ilegală pentru Shiro Massage să excludă sau să limiteze sau să încerce sau să intenționeze să excludă sau să limiteze răspunderea sa.
Nu purtăm răspundere sau responsabilitate pentru orice eroare sau imposibilitatea de a furniza servicii din cauza erorii Dvs. sau dacă nu aţi furnizat informații exacte și complete.
Deși depunem toate eforturile posibile pentru a asigura disponibilitatea serviciilor, nu reprezentăm, nu garantăm în niciun fel disponibilitatea continuă în orice moment sau utilizarea neîntreruptă a serviciilor de către Dvs. Ne rezervăm dreptul să suspendăm sau să încetăm periodic funcționarea integrală sau parţială a serviciilor, la discreția noastră.
Utilizarea paginii noastre web, a aplicației noastre și a serviciilor se va face pe bază de „ca atare" și „cum este disponibil". În măsura maximă permisă de lege, în niciun caz nu vom purta răspundere pentru niciun fel de daune directe, indirecte, punitive, incidentale, speciale, consecvenţiale sau de orice alt gen, inclusiv, fără a se limita la, daune pentru pierdere de utilizare, pierdere de date, venituri pierdute, pierderea fondului comercial, pierderea economiilor sau a profiturilor anticipate, sau ce rezultă din sau în orice fel legate de utilizarea sau activitatea paginii web sau a serviciilor, sau cu întârziere sau incapacitatea de a utiliza pagina web sau serviciile, sau cu furnizarea sau incapacitatea de a furniza pagina web sau serviciile.
DESPĂGUBIRE
Sunteți de acord să ne apărați și să ne despăgubiți de orice pretenții, acuzaţii, cereri, recuperări, pierderi, daune, amenzi, penalități sau alte costuri sau cheltuieli de orice gen sau natură, inclusiv, dar fără a se limita la, taxe legale și contabile rezonabile ce apar sau se referă la utilizarea sau utilizarea necorespunzătoare a acestor servicii sau accesul la acestea și în general la încălcarea Termenilor noștri.
MODIFICARE ŞI REZILIERE
Putem modifica în orice moment Termenii noștri sau putem întrerupe utilizarea Serviciilor prin notificare. Dacă nu sunteți de acord cu modificările operate, trebuie să încetaţi utilizarea serviciilor. De asemenea, putem modifica, suspenda, rezilia sau întrerupe orice aspect al serviciilor, inclusiv disponibilitatea anumitor caracteristici, în orice moment şi din orice motiv.
SEPARABILITATE
Dacă orice prevedere a Termenilor noștri este considerată sau devine invalidă, nu va fi afectată valabilitatea celorlalte prevederi.
LEGISLAŢIE APLICABILĂ ŞI JURISDICŢIE
Sunteți de acord că Termenii noștri, în toate scopurile, vor fi guvernați și interpretați în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. De asemenea, sunteți de acord să vă supuneți jurisdicției exclusive a instanțelor moldovenesti în ceea ce privește orice revendicare sau problemă ce decurg din Termenii noștri.
Pentru orice alte întrebări, contactaţi-ne la support@shiromasage.md .
Made on
Tilda